მეცნიერება ჩვენი საწვავია

კაიკონა არის ნეიროგანათლების სივრცე, სადაც მეცნიერულ ცოდნასა და პრაქტიკაზე ხელმისაწვდომობით, ადამიანებს ხელს ვუწყობთ ტვინისა და გონების იმგვარ ფორმირებაში, რომელიც აუცილებელი წინაპირობაა მათი კეთილდღეობისა და პიროვნული განვითარებისთვის. კაიკონა ინდივიდებსა და კომპანიებს სთავაზობს პრაქტიკულ კურსებს, workshop-ებს და შემეცნებითი პროგრამების ფართო არჩევანს, რაც საშუალებას აძლევს მათ, რომ უფრო კონცეპტუალურად და სხეულებრივად შეიცნონ საკუთარი თავი, ერთმანეთი და გარემო.
John Doe

ნინო მარგველაშვილი

კაიკონას თანადამფუძნებელი

ნეიროფსიქოლოგი (თსუ) და University of Oslo-ს სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა განათლების ფილოსოფიის მაგისტრი.

Shanker Self-Reg®-ის პროგრამის ფასილიტატორი და წიგნის მთარგმნელი.

მედიტაციისა და გონების სისავსის პრაქტიკოსი.

Josh Clark

ხათუნა გოგუაძე

კაიკონას თანადამფუძნებელი

ნეირომეცნიერი და UCL-ისა და ბირბეკის უნივერსიტეტის განათლების ნეირომეცნიერების მაგისტრი.

University College London-ის მენტალური ჯანმრთელობის პირველადი დახმარების პროგრამის კვლევის ასისტენტი.

Oxford Mindfulness center-ის კურსდამთავრებული და Mindfulness პრაქტიკოსი.